BABEL

BABELĀ  Wanneer mens ure lank in afsondering voor jou esel [...]